Hello World

Bir yazılımcı için Medium’daki ilk yazının başlığı olarak gayet doğru bir tercih oldu sanırım :)

Merhaba, ben Aykut Önen.

Photo by Alexander Shatov on Unsplash

Zamanın Web master’ı, günümüzün Full stack developer’ıyım :)

15 yılı aşkın süredir yazılımla iç içeyim. Çoğunlukla web odaklı bir geliştirici olsam da kısa bir süre önce Flutter ile hem mobil tarafa hızlı bir giriş yaptım hem de bağımsız geliştirici olma serüvenime başladım.

Hatta ilk projem olan SULAK uygulamasını da yakın zamanda App Store’da yayınladım. İndirip, kullanarak destek olmak isterseniz App Store üzerinden erişebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.

İlk yazı için şimdilik bu kadar yeterli sanırım. İlerleyen zamanlarda biraz bağımsız geliştirici olma süreci biraz da Flutter üzerine yazmak istiyorum.

Görüşmek üzere…

--

--

Full stack developer | .NET & Vue.js & Flutter

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store