“standartlarını” olmalı.

Hüseyin selam, kalemine ve düşüncene sağlık. 10 yılı geçen yazılım hayatımda hem kendi hatalarım hem de karşılaştığım bir çok konuyu çok güzel tanımlamışsın.

Yeni oluşumunda başarılar dilerim, yakından takip edeceğim.

İlk fırsatta da bir kaç satır da kaleme almak isterim açıkcası. Çok yakın tarihte olmayacaktır ama hem sana hem de kendime söz vermiş olayım istedim bu vesileyle :)

Yazım hatalarını belirtirken, müşterinin revize vermesi gibi oldu biraz, kusura bakma, o yüzden anlayışını rica ediyorum,

Sevgiler, başarılar…

Full stack developer | .NET & Vue.js & Flutter

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store